Expertises Sectoren

Geert Philipsen

vennoot

Nadat hij in juli 2000 als licentiaat in de rechten met onderscheiding afstudeerde aan de Universiteit Antwerpen, vervoegde Geert Philipsen in september 2000 GSJ advocaten, waar hij doorgroeide om er per 1 januari 2008 vennoot te worden.

Zijn stage als advocaat combineerde Meester Philipsen met een aanvullende master na master-opleiding ‘Master in het intellectueel eigendomsrecht’ aan de KUB/KUL. Het intellectueel eigendomsrecht is sedertdien een speerpunt geworden in de praktijk van Geert Philipsen, waarbij hij adviserend optreedt, contracten inzake (aspecten van) intellectuele eigendom opstelt en onderhandelt en cliënten begeleidt in procedures over deze materies.

In het verlengde van het intellectueel eigendomsrecht heeft Geert ook ervaring ontwikkeld inzake databescherming en privacy en marktpraktijken. 

In de materies van het Intellectueel eigendomsrecht en de marktpraktijken heeft Meester Philipsen reeds meermaals procedures gevoerd voor het Benelux Gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Naast deze materies is Geert Philipsen ook actief op het vlak van distributie en, meer algemeen (internationale) commerciële contracten. Op dit vlak gaat het zowel om het opzetten van structuren en onderhandelen of opstellen van overeenkomsten, als om het verdedigen van cliënten bij discussies voor de rechtbank. Door zijn lidmaatschap van en betrokkenheid bij verschillende internationale organisaties, kan Geert Philipsen rekenen op de steun van een netwerk aan buitenlandse correspondenten, die kunnen instaan voor het aftoetsen van constructies of campagnes naar hun specifiek nationaal recht.

Geert publiceert ook frequent over aspecten van intellectuele eigendomsrechten en marktpraktijken en treedt dikwijls op als spreker op seminaries en colloquia over deze topics.

Expertises

Vakgroepen

Gerelateerde nieuwsberichten