Expertises Sectoren
{{selectedDepartment.name}}

Vakgroep

Ondernemingsrecht

Bij GSJ kan u terecht voor advies en begeleiding in alle facetten van het ondernemingsrecht. Onze vakgroep Ondernemingsrecht staat u bij in dit dynamische en gevarieerde rechtsdomein.

Iedere deelnemer aan het economische leven heeft nood aan een kordate juridische ondersteuning, ongeacht of u nu een natuurlijke of een rechtspersoon, een ondernemer in de ruime of de enge zin, een vrij beroeper, een overheid of (een lid van) een vereniging of een samenwerkingsverband bent.  Onze advocaten beschikken over de ervaring en expertise om uw belangen optimaal te behartigen.

Duidelijke afspraken op papier zetten blijkt in de dagelijkse praktijk vaak geen eenvoudige kwestie. Wij hanteren graag voor u de pen om u van duidelijke, leesbare overeenkomsten te voorzien.  De vakgroep Ondernemingsrecht beschikt ook over een diepgaande knowhow bij de opmaak van alle documenten voor uw vennootschap of vereniging. Ook bij fusies, overnames en (her)structureringen bieden wij u de juiste begeleiding op maat aan.

Daarnaast beschikken onze advocaten over een uitgebreide kennis inzake commerciële contracten, zowel B2B, desgevallend met de nodige aandacht voor het vervoers-, distributie- en mededingingsrecht,  als B2C, waarbij de regels van de marktpraktijken en de consumentenbescherming aan bod komen.

Begeleiding en bijstand in mededingingszaken en vragen rond staatssteun vergen een bijzondere vaardigheid. De vakgroep Ondernemingsrecht investeerde in de opbouw van deze kennis en expertise.

De vakgroep Ondernemingsrecht beschikt over een uitgebreide specialisatie op het gebied van intellectuele eigendom (merkenrecht, auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, ...) en media. Technologie en ICT worden steeds belangrijker. Ook in deze rechtsgebieden kan u bij ons terecht.

Onze advocaten adviseren eveneens over de implementatie van de General Data Protection Regulation (“GDPR”) (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) (“AVG”).

Tot slot heeft GSJ alles in huis om u bij te staan in het financieel recht, bank- en kredietrecht, het insolventierecht en het beslagrecht.

Wordt u geconfronteerd met een - intern of extern - geschil? 

De vakgroep Ondernemingsrecht verdedigt nauwgezet uw belangen in gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillen.

GSJ nieuws

Vul hieronder uw gegevens in om via e-mail op de hoogte te blijven van het laatste GSJ nieuws.

Aanmelden

11 teamleden

Contactformulier

{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
* verplicht

Verzonden

Het formulier is niet verzonden

Er is iets misgegaan met het versturen.<br/>Neem contact op met <a href='mailto:info@gsj.be'>ons</a>

CONTACTGEGEVENS

Het advocatenkantoor is telefonisch doorlopend bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.

GSJ advocaten
Borsbeeksebrug 36
2600 Antwerpen

T +32 (0)3 232 50 60
F +32 (0)3 232 30 50
E info@gsj.be
Ondernemingsnummer:
0442.485.591


PARKING

Er is parkeergelegenheid voorzien. Download hier het bereikbaarheidsplan.