Expertises Sectoren

Bart Goossens

vennoot

Na zijn studies aan de KU Leuven (afgestudeerd in 1986 met grote onderscheiding) en de University of Virginia School of Law (class of 1987) is Bart Goossens bij GSJ advocaten begonnen als advocaat-stagiair. Vanaf 1993 is hij vennoot en sedert meerdere jaren is hij de managing partner van GSJ. Tijdens zijn stageperiode is Bart Goossens ook deeltijds werkzaam geweest bij het advocatenkantoor Dauginet & C° dat hoofdzakelijk fiscale zaken behandelde.

Bart Goossens heeft een gespecialiseerde kennis en uitgebreide ervaring in het (her-)structureren en begeleiden van duurzame of tijdelijke organisaties en samenwerkingsverbanden (vennootschappen, vzw’s, publiekrechtelijke rechtspersonen) bij hun oprichting, op het vlak van hun financiering en interne werking en op het ogenblik van een (vrijwillige of gedwongen) exit dan wel een verkoop (via een verkoop van activa of aandelen) of ontbinding (en vereffening) van de organisatie of het samenwerkingsverband. Hij heeft ook veel ervaring in het oplossen van conflicten binnen of met betrekking tot deze organisaties en samenwerkingsverbanden.

Bart Goossens heeft bovendien veel kennis en ervaring op het vlak van (internationale) distributie (exclusieve of selectieve distributie, franchising, …), waaronder maar niet beperkt tot de autosector. In deze materie heeft hij vele procedures gevoerd. Hij begeleidt ook ondernemingen bij de uitbouw van hun distributienetwerk met een bijzondere focus op de conformiteit van deze netwerken met de Europese en nationale concurrentieregels. Ook heeft hij ervaring in zaken met betrekking tot horizontale kartels en zaken van misbruik van machtspositie. Zo ligt hij onder meer aan de basis van de eerste uitspraak van de Raad voor de Mededinging waarin ondernemingen substantiële administratieve geldboeten werden opgelegd wegens misbruik van machtspositie.

Bart Goossens adviseert en voert procedures in zaken van staatssteun en transport.

Expertises

Vakgroepen

Gerelateerde nieuwsberichten