Expertises Sectoren

Expertise

Domeingoederen / onteigeningen

Het bestuursrecht is een uitzonderingsrecht dat vele facetten (onteigening, erfdienstbaarheden van openbaar nut, voorkooprechten, concessies…) omvat waardoor een gespecialiseerde kennis zich opdringt. GSJ heeft door haar jarenlange ervaring een uitzonderlijke expertise opgebouwd om overheden, particulieren en ondernemingen te begeleiden.

Onteigening

Onteigening kan worden omschreven als een gedwongen overdracht van eigendom ten algemene nutte met eigendomsverlies en een werkelijke ontzetting van het bezit. De overheid kan maar tot onteigening overgaan onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 16 van de Grondwet: “Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling”.

De overheid kan overgaan tot onteigening van gebouwen en gronden om bijvoorbeeld gebouwen op te richten of wegen en rioleringen aan te leggen. Ook kunnen sinds de inwerkingtreding van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 zakelijke rechten worden onteigend.

GSJ heeft doorheen de jaren een uitgebreide expertise opgebouwd inzake onteigeningen en wordt veelvuldig geraadpleegd om advies te verlenen en administratieve en/of gerechtelijke procedures te begeleiden.

U kan bij GSJ niet alleen rekenen op een gedegen kennis met betrekking tot de bestuurlijke fase waarbij de voorlopige en definitieve vaststelling van het onteigeningsbesluit, de projectnota, de inrichtingsplannen, het openbaar onderzoek, de verzoeken tot zelfrealisatie,…haar niet vreemd zijn. Ook tijdens de gerechtelijke fase staat GSJ u graag bij.

Belastingen

Om in de openbare uitgaven te kunnen voorzien hebben overheden de mogelijkheid om belastingen te heffen. GSJ heeft doorheen de jaren een bijzondere kennis opgebouwd om zowel overheden als particulieren bij te staan en hen te begeleiden op fiscaal vlak.

Domeingoederenrecht

Domeingoederen zijn goederen van publiekrechtelijke rechtspersonen zoals de Staat, gemeenschappen, gewesten, provincies, gemeenten en andere publiekrechtelijke rechtspersonen. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen private domeingoederen en openbare domeingoederen waarbij deze laatsten aan een bijzonder rechtsregime zijn onderworpen.

Openbare domeingoederen zijn in beginsel onverjaarbaar en buiten de handel. Ook het vestigen van zakelijke rechten op openbare domeingoederen is in beginsel uitgesloten tenzij het doel en de werking van het openbaar domein niet in gedrang komen zodat bijvoorbeeld een opstal- of erfpachtrecht desgevallend toch verleend kunnen worden.

Gelet op het bijzonder statuut van het openbaar domein dringt een gespecialiseerde kennis zich op waarbij GSJ sinds jaar en dag zowel overheden als private partners bijstaat om hen te adviseren en te begeleiden omtrent domeingoederen.

Deze expertise valt binnen de vakgroep

5 teamleden

Gerelateerde nieuwsberichten

Contactformulier

{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
* verplicht

Verzonden

Het formulier is niet verzonden

Er is iets misgegaan met het versturen.<br/>Neem contact op met <a href='mailto:info@gsj.be'>ons</a>

CONTACTGEGEVENS

Het advocatenkantoor is telefonisch doorlopend bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.

GSJ advocaten
Borsbeeksebrug 36
2600 Antwerpen

T +32 (0)3 232 50 60
F +32 (0)3 232 30 50
E info@gsj.be
Ondernemingsnummer:
0442.485.591


PARKING

Er is parkeergelegenheid voorzien. Download hier het bereikbaarheidsplan.