Expertises Sectoren

GSJ advocaten is georganiseerd in vakgroepen. Elke vakgroep is werkzaam op een aantal met elkaar verwante terreinen. Specifiek voor ons kantoor is dat de vakgroepen elkaar overlappen. Die overlapping stimuleert de kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines, zodat inzichten uit de ene vakgroep worden verrijkt met kennis uit de andere.