Expertises Sectoren

Expertise

Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Arbeid neemt in menig mensenleven een erg belangrijke plaats in. De wijze waarop die arbeid wordt verricht en vergoed, wordt op verschillende niveaus gereglementeerd. Die regelgeving is het terrein van de vakgroep rond sociaal en arbeidsrecht en ambtenarenrecht.

In dat recht gelden vele stelsels en statuten. Werkgevers en werknemers, arbeiders en bedienden, zelfstandigen en ambtenaren: allemaal verwerven ze hun inkomen volgens een specifiek voor hen geldende reglementering.

Al die statuten maken deze materie erg complex. In de praktijk blijkt bovendien dat het onderscheid tussen de verschillende categorieën minder strikt wordt. Specialisatie in een categorie leidt dan al gauw tot blikvernauwing. Daarom kiest GSJ advocaten voor een inclusieve aanpak, waarbij alle takken van het sociaal recht in een vakgroep worden samengebracht. Dat laat onze advocaten toe hun kennis tegelijk te verbreden en te verdiepen.

Maar geen arbeid zonder opleiding, geen toekomst zonder onderwijs. Niet te verwonderen dat onderwijs steeds meer aandacht krijgt, ook vanuit juridisch oogpunt.

Vooreerst vanuit het oogpunt van de leerling/student zelf: De toegang tot onderwijs, examens en evaluaties, studiebewijzen en diploma’s, tuchtmaatregelen en beroepsprocedures zijn maar enkele voorbeelden die van doorslaggevend belang zijn. 

Maar ook de rechtspositie van het personeel behoort tot de kern van het onderwijs. Die rechtspositie wordt uiteenlopend ingevuld, al naargelang het onderwijsnet waartoe de onderwijsinstelling behoort, en is bepalend voor o.m. de toegang tot het ambt, evaluatie en tucht, en vooral voor de beroepsmogelijkheden die nadien nog kunnen volgen.

GSJ treedt voor al deze facetten op voor alle partijen, aan welke zijde die zich ook bevinden. Werknemer of werkgever, ambtenaar of overheid, zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep, leerling, docent of onderwijsinstelling; allen kunnen zij een beroep doen op de ruime expertise die ons kantoor in deze materie heeft opgebouwd.

Deze expertise valt binnen de vakgroep

2 teamleden

Gerelateerde nieuwsberichten

Contactformulier

{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
* verplicht

Verzonden

Het formulier is niet verzonden

Er is iets misgegaan met het versturen.<br/>Neem contact op met <a href='mailto:info@gsj.be'>ons</a>

CONTACTGEGEVENS

Het advocatenkantoor is telefonisch doorlopend bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.

GSJ advocaten
Borsbeeksebrug 36
2600 Antwerpen

T +32 (0)3 232 50 60
F +32 (0)3 232 30 50
E info@gsj.be
Ondernemingsnummer:
0442.485.591


PARKING

Er is parkeergelegenheid voorzien. Download hier het bereikbaarheidsplan.