Expertises Sectoren

Duurzaamheidsvisie

Als advocatenkantoor met diepe wortels in de Antwerpse regio willen wij, ook buiten onze diensten om, zorg en aandacht besteden aan onze samenleving en onze impact op het klimaat en planeet tot een minimum beperken. We voelen ons als kantoor sterk betrokken bij maatschappelijke en andere vraagstukken. Zo stellen we in onze dagelijkse werking vast dat de milieu-impact ook in juridische dossiers steeds belangrijker wordt. Er worden almaar strengere duurzaamheidscriteria gedefinieerd bij de vergunningverlening voor vastgoed- of andere projecten, evenals bij de gunning van overheidsopdrachten. Als kantoor trachten wij ons cliënteel op juridisch vlak hiervoor zo goed als mogelijk op voor te bereiden en in te begeleiden. 

Daarnaast willen we als kantoor zelf uiteraard eveneens ons steentje bijdragen aan een ecologische, economische, rechtvaardige en duurzame toekomst. Vanuit die insteek hebben wij binnen GSJ een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-visie opgesteld:

“Als advocatenkantoor nemen wij onze verantwoordelijkheid om duurzaamheid te integreren in onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit doen wij door continu zorg en aandacht te besteden aan onze omgeving en samenleving, en door onze maatschappelijke impact hierop te optimaliseren.”

We implementeren het begrip “duurzaamheid” in onze bedrijfsvoering aan de hand van de 5 P’s: People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership. In die 5 dimensies werden ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen door de Verenigde Naties onderverdeeld. De 17 SDG’s (Sustainable Development Goals), vormen de hoeksteen om tegen 2030 wereldwijd armoede uit te roeien, ongelijkheid aan te pakken en het milieu en de wereldvrede te beschermen.

Als advocatenkantoor doen we dat o.a. door in te zetten op gezondheid en welzijn op het werk, door paperlow en zoveel mogelijk digitaal te werken, duurzame mobiliteit bij onze medewerkers te stimuleren, financiële steun en juridische diensten te doneren aan goede doelen, samenwerken met lokale partners en nog zo veel meer. Het zoeken naar de juiste balans tussen deze 5 dimensies is voor ons MVO.


1. People

Intern

 • Jaarlijkse deelname aan de Antwep Ten Miles, de Paleisrun, Advocatenrun van de OVB 
 • "GSJ Around the World" = project i.s.m. Slim naar Antwerpen waarmee we in 2019 beweging bij collega's stimuleerden, resulteerde op 1 jaar tijd 57.000 afgelegde kilometers en € 20.000 voor de goede doelen Nijlen voor Hodora, Hope vzw en Bistro Buitengewoon
 • Tweeweekse levering van fairtrade fruit en veggie soep
 • Oprichting GSJ fiets-, padel- en loopclubje
 • Groenvoorziening op kantoor voor de bevordering van welzijn op het werk en van de luchtkwaliteit
 • Organisatie van Happy Hours (GSJ SIp & Paint), teambuildingactiviteiten per vakgroep en met hele kantoor, GSJ barbecue, Ugly Christmas Sweater Day, Nieuwjaarsrecepties, Tableaufeestjes, secretariaatsetentjes, kantooruitstapjes (Carnaval in Oeteldonk, ...)
 • GSJ Gazet: intern magazine met leuke weetjes over onze GSJ familie 
 • Gelijke kansen voor iedereen: gezonde mix op kantoor op vlak van gender, geslacht, geloof, leeftijd, … 
 • Levenslang leren: uitgewerkt opleidingsbeleid voor al onze medewerkers

Extern

 • Faciliteren van stages: zomer-, winter-, praktijk-, oriëntatiestages van middelbare, hoge scholen en universiteiten
 • Sponsoring van liefdadigheidsacties en goede doelen vb. Kom op Tegen Kanker, Nijlen voor Hodora, Bistro Buitengewoon, Hope vzw, Pakje van je Hart, Warmste Week, Special Olympics, Pink Ribbon, Olivia Fund, Ferm'Eline


2. Planet

 • Verhuis in 2019 naar duurzame kantoorgebouw Post X
 • Paperlow en zoveel mogelijk digitaal werken 
 • Mogelijkheid tot thuiswerken (minder woon-werkverkeer)
 • Stimuleren van duurzame mobiliteit: auto- en fietsdeelabonnement Cambio en Vélo 
 • Maximaal maatschappelijk verantwoord inkopen: FSC-gecertificeerd papier, tweewekelijkse duurzame levering van fairtraide fruit, installatie Aqualex (leiding- i.p.v. flessenwater), gebruik van thermosbekers en Dopperflessen op kantoor, implementatie e-signature (DocuSign)


3. Peace

 • Gift aan Olivia Fund en Ferm'Eline in 2023 n.a.v. besparing productiekosten digitale kerstkaarten
 • In het kader van de Warmste Week vlamden we in 2022 mee tegen kansarmoede door de organisatie van de “Warmste GSJ-bar” 


4. Propsperity

 • Ondersteuning van lokale economie door samenwerking met lokale partners voor GSJ goodies, catering, ...
 • Doneren van juridische dienstverlening aan maatwerkbedrijf De Brug, Special Olympics, ...


5. Partnership

 • Betrokkenheid met lokale gemeenschap d.m.v. samenwerking met lokale partners, lidmaatschappen met verschillende netwerken en sponsoring: breed scala van activiteiten met maatschappelijke betekenis om ze veerkrachtiger te maken.
 • Kennis is bij GSJ het sleutelwoord. Niet voor niets dat onze slogan “Gedeelde kennis is dubbele kennis” luidt. Onze advocaten zijn regelmatig terug te vinden als sprekers op studiedagen en we sponsoren de leerstoelen ALEC en AHLIC. Op die manier trachten wij als kantoor bij te dragen aan hoogwaardig academisch onderzoek en onderwijs in onze stad in de sectoren waarin wij als kantoor ook dagelijks actief zijn.
 • Wij treden op als sponsor van De Conferentie, het studiecentrum ter beoefening van de rechtswetenschap in eigen taal en zijn partner van studentenvereniging ELSA Antwerpen.
 • We zetten tot slot onze schouders onder verschillende liefdadigheidsacties en goede doelen


In juni 2023 behaalden we ons eerste certificaat van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Deze erkenning was het resultaat van een uitgebreid actieplan met initiatieven rond o.a. welzijn en gezondheid op het werk, paperlow en digitaal werken, duurzame mobiliteit, aankoop van duurzame producten, doneren van financiële steun en juridische diensten aan verschillende goede doelen en nog zoveel meer. 

Er werden dus al heel wat inspanningen geleverd in onze bedrijfsvoering, maar het werk is nog lang niet af en de uitdagingen waarvoor we als maatschappij staan zijn groot. Duurzaam ondernemen is een groeiproces en we zijn trots dat we als kantoor de eerste stappen hebben gezet. We kijken uit naar de volgende duurzaamheidsuitdagingen, of beter gezegd, “samenwerkingsuitdagingen”. De uitdaging zit ‘m in het samenwerken: ons gedrag en onze acties zijn de sleutel tot succes!   

De 17 duurzaamheidsdoelstellingen die in 2015 werden opgesteld door de 193 lidstaten van de VN.