Expertises Sectoren

Expertise

Mede-eigendom en appartementsrecht

Appartementsrecht

In België wonen naar schatting 3,5 miljoen mensen (1/3 van de Belgische bevolking) in een appartementsgebouw. Leven in mede-eigendom is niet altijd evident. Geschillen over het beheer vormen een permanente dreiging voor ieder gebouw.  

Steeds meer wordt deze vorm van samenleven bij wet geregeld. De voorbije tien jaar is de appartementswet maar liefst tweemaal grondig herschreven.

Dit wetgevend ingrijpen zorgt ervoor dat een gespecialiseerde kennis van deze appartementswet onontbeerlijk is voor een goed beheer van de mede-eigendom. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is deze appartementswet eveneens van toepassing op bedrijventerreinen in mede-eigendom, kantoorgebouwen, recreatiedomeinen enz.

GSJ staat professionele syndici in hun dagelijkse taken bij om de complexe wetgeving in de praktijk om te zetten.

Daarnaast verleent GSJ bijstand aan individuele eigenaars die hun privé-eigendom binnen de mede-eigendom wensen te beschermen. Zo kan GSJ de mede-eigenaars op de algemene vergadering bijstaan of vertegenwoordigen en start zij zo nodig een gerechtelijke procedure (o.a. om beslissingen van de algemene vergadering nietig te verklaren, een voorlopige of gerechtelijke syndicus of voorlopige bewindvoerder aan te stellen enz.).

Ten slotte helpt GSJ bij het opstellen van de statuten op maat van het project, uiteraard met naleving van de wettelijke beperkingen.

De tussenkomsten van GSJ zijn er steeds op gericht om de cliënt zo te adviseren dat hij met voldoende kennis van zijn rechten en plichten kan beslissen of een eventuele verdere gerechtelijke procedure voor het concrete geschil wenselijk is.

(Mede-)eigendomsrecht

Het eigendomsrecht wordt in België nog steeds beschouwd als een onaantastbaar recht. Het eigendomsrecht is echter niet absoluut. Een belangrijke beperking ligt in de rechten van naburige eigenaars. Buren moeten het evenwicht tussen hun eigendommen respecteren. Soms kan dat evenwicht enkel met geschillen over burenhinder worden hersteld. Ook dwingende regelgeving kan het eigendomsrecht doorkruisen: zo zijn er regels over de gemene muur, lichten en zichten en over de afstand van beplantingen (Veldwetboek). GSJ staat eigenaars graag bij in eigendomsgeschillen in de meest ruime zin (eigendomsvorderingen, afpaling, verjaring enz.). 

Deze expertise valt binnen de vakgroep

8 teamleden

Contactformulier

{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
* verplicht

Verzonden

Het formulier is niet verzonden

Er is iets misgegaan met het versturen.<br/>Neem contact op met <a href='mailto:info@gsj.be'>ons</a>

CONTACTGEGEVENS

Het advocatenkantoor is telefonisch doorlopend bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.

GSJ advocaten
Borsbeeksebrug 36
2600 Antwerpen

T +32 (0)3 232 50 60
F +32 (0)3 232 30 50
E info@gsj.be
Ondernemingsnummer:
0442.485.591


PARKING

Er is parkeergelegenheid voorzien. Download hier het bereikbaarheidsplan.