Expertises Sectoren

Stephanie Wernaers

vennoot

Stephanie Wernaers behaalde in 2000 het diploma licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Tevens behaalde zij in 2000 het diploma Specifieke lerarenopleiding (vroegere aggregatieopleiding) aan de Universiteit te Antwerpen.

Stephanie is sinds 1 september 2000 advocaat bij de Antwerpse balie, waar zij op diezelfde datum haar stage aanvatte bij GSJ advocaten te Antwerpen.

Zij werd senior medewerker in 2009 en is vennoot sedert 1 januari 2018. 

Stephanie is gespecialiseerd in vastgoedrecht. Binnen deze materie houdt zij zich voornamelijk bezig met privaatrechtelijke bouwgeschillen, huur en handelshuur-geschillen en appartementsmede-eigendom. Zij is ook bijzonder onderlegd in het pachtrecht.

In al deze domeinen verzorgt zij zowel de opmaak van de overeenkomsten en begeleidt zij zowel particulieren als professionelen ( aannemers- syndici-makelaars) bij de beslechting van geschillen voor de rechtbank. 

Zij heeft een bijzondere bekwaamheid verworven in gerechtelijke procedures met betrekking tot privaatrechtelijk aannemingsgeschillen. Hierin begeleidt zij de cliënten vanaf het ontstaan van het geschil tot aan de uiteindelijke beslechting ervan door de rechtbank. Zij heeft tevens een bijzondere bekwaamheid in bouwexpertises ontwikkeld, waarbij zowel particulieren als aannemers in gerechtelijke deskundigenonderzoeken worden bijgestaan. 

Tenslotte specialiseerde zij zich in appartementsmede-eigendom. Zij staat hierin zowel particulieren als professionele syndici bij en geeft binnen dit onderwerp regelmatig uiteenzettingen zowel voor particulieren als voor professionelen. Tevens publiceert zij hierover op geregelde basis artikels in de adviesbrieven van Indicator. 

Daarnaast doceert Stephanie sedert 2010 het vak Bouwrecht op de Universiteit Antwerpen ( vroeger Artesis Hogeschool) aan de laatstejaarsstudenten Toegepaste Ingenieurswetenschappen Bouwkunde.

Expertises

Vakgroepen

Gerelateerde nieuwsberichten