Expertises Sectoren

Expertise

Omgeving (stedenbouw en milieu)

Door het opmaken van ruimtelijke plannen wordt invulling gegeven aan ons leefmilieu. Hoe toekomstige wijken en stadsdelen eruitzien, maar ook hoe uw straatbeeld kan veranderen is het resultaat van planning en vergunningverlening.

Een bestuur schrijft haar visie uit in een ruimtelijk structuurplan, met doelstellingen en richtlijnen via beleidsplannen. Deze ordeningsvisie is achteraf terug te vinden in de stedenbouwkundige voorschriften van uitvoeringsplannen (RUP’s).

Voor zowel de opmaak als de inhoud van deze planningsinstrumenten bestaan verschillende procedures en regels. Die worden aangevuld door rechtspraak van de Raad van State. Dankzij de ervaring van GSJ met deze procedures kent ons kantoor de valkuilen.

De planningsinstrumenten scheppen het kader om een project te realiseren en de nodige vergunningen te kunnen afleveren. Ook hier bestaan procedures en regelgeving, aangevuld met rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze regelgeving verandert voortdurend. Met de invoering van de omgevingsvergunning vers in het geheugen is juridische bijstand geen overbodige luxe.

Met onze dagelijkse ervaring in deze materie kunnen wij op strategische wijze dossiers benaderen, liefst al van bij de aanvang. Want goed begonnen blijft half gewonnen.

Milieu en stedenbouw

Milieu is op veel gebieden een belangrijke factor. Van het aankopen van een verontreinigd perceel, het begeleiden van bedrijven bij de aanvraag van een omgevingsvergunning om een hinderlijke inrichting te exploiteren, over het verwijderen en vervoeren van afval tot problematieken in verband met de ligging of het aanleggen van allerhande nutsvoorzieningen en energieleidingen. Elk van deze thema’s heeft een eigen specifieke regelgeving, wat ermee omgaan er niet eenvoudiger op maakt.

Ook stedenbouwkundige projecten kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Is er sprake van vergunningsplichtige werken of van vrijstellingen of meldingen? Zijn de bestaande constructies zone-eigen of zonevreemd? Met welke stedenbouwkundige regelgeving en realiteit dient men rekening te houden?

GSJ begeleidt dit soort situaties al jaren. Omdat het kantoor eveneens voor de overheid optreedt, heeft het ook op dit gebied een grondige kennis en expertise verworven om beter te kunnen adviseren en begeleiden.

Vergunningverlening

De beoordeling van een vergunningsaanvraag hangt af van verschillende facetten, naast stedenbouwkundige voorschriften en de bestaande toestand in de omgeving kunnen ook erfgoed, toekomstige visies over de invulling, mogelijke onteigeningen, sectorregelgeving over diverse zaken (zoals o.a. water, bos, toegankelijkheid enz.) een rol spelen.

Ook procedurele aspecten kunnen een valkuil zijn voor de verlening van een vergunning. Denk maar aan adviesverlening, de verschillende procedures van vergunningverlening in het kader van het omgevingsdecreet, het instellen van een administratief beroep of een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De spelregels in het omgevingsdecreet vormen de basis om de procedures te kunnen doorlopen. Administratief beroep, hoorzittingen, onteigeningen enz. Vergunningsbeslissingen in de ene of de andere richting aanvechten kan niet op oneindig veel manieren. Dit neemt echter niet weg dat een diepe kennis van deze procedureregels steeds onontbeerlijk is om een procedure tot een goed einde te kunnen brengen.

GSJ heeft de afgelopen 20 jaar hierin een grote expertise opgebouwd. 

Deze expertise valt binnen de vakgroep

22 teamleden

Gerelateerde nieuwsberichten

Contactformulier

{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
* verplicht

Verzonden

Het formulier is niet verzonden

Er is iets misgegaan met het versturen.<br/>Neem contact op met <a href='mailto:info@gsj.be'>ons</a>

CONTACTGEGEVENS

Het advocatenkantoor is telefonisch doorlopend bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.

GSJ advocaten
Borsbeeksebrug 36
2600 Antwerpen

T +32 (0)3 232 50 60
F +32 (0)3 232 30 50
E info@gsj.be
Ondernemingsnummer:
0442.485.591


PARKING

Er is parkeergelegenheid voorzien. Download hier het bereikbaarheidsplan.