Expertises Sectoren

Expertise

Overheidsopdrachten

In het werkterrein van de overheidsopdrachten bepaalt specifieke wetgeving hoe opdrachten worden aanbesteed, toegekend en uitgevoerd. De wetgeving hierrond is erg gedetailleerd en vereist vaak gespecialiseerde bijstand.

Tegenwoordig wordt iedere speler binnen de sector meer dan ooit geacht de wetgeving op overheidsopdrachten te kennen. Een gebrek aan kennis leidt niet alleen voor de overheid maar voor elke betrokkene tot ernstige risico’s van wettigheid en nietigheid, en andere (financiële) risico’s.

GSJ vertrekt vanuit een  gespecialiseerde kennis van het overheidsopdrachtenrecht, maar gaat nog verder. Op basis van die deskundigheid zoekt GSJ mee naar de strategisch meest aangewezen opties voor ieder project.

Interessante projecten en realisaties gebeuren veelal in opdracht, met financiering of onder toezicht van, of in samenwerking met de overheid. Samenwerken met overheidsinstanties leidt in sommige gevallen tot de toepasselijkheid van de overheidsopdrachtenreglementering, soms ook niet. Maar ook in het laatste geval heeft men geen ‘vrij spel’ om te onderhandelen en te contracteren.

GSJ adviseert overheden, overheidsinstanties, aannemers, promotoren, grondeigenaars, leveranciers en producenten bij de realisatie van opdrachten, werken en projecten gaande van klassieke constructies tot complexere samenwerkingsstructuren: DB(F)M(O), Bouwteam, PPS-constructies, stadsontwikkeling. GSJ bouwt ook mee aan de toekomst en aan het uitwerken van nieuwere samenwerkingsvormen zoals de ontwikkeling en inburgering binnen de sector van BIM (Bouw Informatie Model).

GSJ is architect van de contractstructuur, begeleider bij de contractsluiting en adviseur tot lang daarna. Onze advocaten leggen daarbij de nadruk op wat wél mogelijk is. Bij GSJ leeft de ambitie dat iedere beperking ook een uitdaging creëert, die kan worden opgenomen.

GSJ heeft een uitgebreide expertise opgebouwd in:

  • Redactie en nazicht van bestekken, offertes, selectie- en toewijzingsbeslissingen enz.;
  • Opmaak van contracten en clausules, onderhandeling en overleg tussen de verschillende bouwactoren (Bouwteam, DB(F)M(O), PPS, BIM enz.);
  • Advies en bijstand bij (on)rechtmatige gunningsbeslissingen;
  • Bijstand bij het voeren van schorsings- en vernietigingsprocedures bij de Raad van State (UDN en procedures ten gronde);
  • Het voeren van procedures voor de burgerlijke rechtbanken om schadeloosstelling voor onrechtmatige beslissingen te krijgen;
  • Het voeren van procedures voor de burgerlijke rechtbanken bij allerlei uitvoeringsgeschillen: (wijzigingen, sanctiemaatregelen, betalingsproblemen, overschrijding/verlenging van termijnen, (weigering van) oplevering vs. terbeschikkingstelling e.a.)

Deze expertise valt binnen de vakgroep

10 teamleden

Contactformulier

{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
* verplicht

Verzonden

Het formulier is niet verzonden

Er is iets misgegaan met het versturen.<br/>Neem contact op met <a href='mailto:info@gsj.be'>ons</a>

CONTACTGEGEVENS

Het advocatenkantoor is telefonisch doorlopend bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.

GSJ advocaten
Borsbeeksebrug 36
2600 Antwerpen

T +32 (0)3 232 50 60
F +32 (0)3 232 30 50
E info@gsj.be
Ondernemingsnummer:
0442.485.591


PARKING

Er is parkeergelegenheid voorzien. Download hier het bereikbaarheidsplan.