Expertises Sectoren

Joris Wouters

vennoot

Joris Wouters studeerde in 2002 af als licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 2003 behaalde hij nog het diploma van Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies van het Economisch Recht aan de Vrije Universiteit Brussel.

Eveneens in 2003 begon hij met z’n stage bij GSJ advocaten, in de vakgroep Onroerend goed, aannemingsrecht en overheidsopdrachten. Onder de vleugels van Mr. Christophe Lenders specialiseerde hij zich in het overheidsopdrachtenrecht en het aannemingsrecht. Tegenwoordig is de praktijk van Joris Wouters hoofdzakelijk gericht op de gunning van overheidsopdrachten en het aannemingsrecht waarbij alle actoren van het bouwproces aan bod komen. Ter zake wordt advies verstrekt of wordt bijstand verleend in gerechtelijke procedures.

Expertises

Vakgroepen