Expertises Sectoren

Dirk Erreygers

vennoot

Dirk Erreygers (° 18 juli 1960) studeerde in 1983 af als licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij startte zijn stage als advocaat bij Goossens & Sebreghts, waar hij in 1990 de derde vennoot werd, naast Paul Goossens en Hugo Sebreghts.

Hij engageerde zich sterk in zijn thuisgemeente Kalmthout. In 1988 werd hij verkozen als gemeenteraadslid. Onmiddellijk werd hij eerste schepen. Vanaf april 1992 tot januari 2001 vervulde hij het ambt van burgemeester te Kalmthout. Het nieuwe statuut van burgemeester vanaf 2001 vond hij niet meer te combineren met het volwaardig uitoefenen van advocatuur. Dirk koos voor de advocatuur en bleef nog tot einde 2006 gemeenteraadslid. De politieke loopbaan, en vooral de keuze om sterk beleidsmatig te werken, leverde veel nuttige kennis en ervaring op.

Binnen GSJ ging Dirk zich toeleggen op onroerend goed. Hij beoefent het bouwrecht en behandelt aansprakelijkheidsproblemen in de bouwsector. Problemen van overheden over het verwerven, verkopen, ter beschikking stellen van vastgoed houden hem erg bezig. Ook op alle zakenrechtelijke aspecten van onroerend goed, zoals mede-eigendom, rechten van erfpacht en opstal en erfdienstbaarheden komen in zijn praktijk aan bod. Zijn werkzaamheden sluiten nauw aan bij de notariële praktijk. Dirk heeft vruchtbare wisselwerking met heel wat notariaten. Uit het gemeentelijke beleid behield hij goede noties van de administratieve zijde van onroerend goed (ruimtelijke ordening, milieu, bodem, …).

Dirk Erreygers is gehuwd en vader van 2 zonen en 2 dochters.

Expertises

Vakgroepen