Expertises Sectoren

Jo Van Lommel

vennoot

Jo Van Lommel studeerde in 2004 af aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens zijn grondige studie verdiepte hij zich verder in het bestuursrecht en burgerlijk aansprakelijkheidsrecht.

In 2005 behaalde hij zijn Master in het milieurecht aan de Universiteit Gent. Zijn masterproef handelde omtrent de Milieustakingsvordering en de belangenafweging van de rechter.  Op 1 september 2005 startte hij zijn stage te Gent bij het kantoor Frans Baert en vennoten waar hij voornamelijk stedenbouwdossiers behandelde. Sedert juli 2006 vervolledigde Jo zijn stage bij GSJ advocaten, waar hij sedert 2019 actief is als vennoot.

Bij GSJ verdiepte en bekwaamde Jo zich verder in stedenbouw en ruimtelijke ordening evenals het milieurecht en dit zowel aan de zijde van particulieren en bedrijven als overheden.  Wat dit laatste betreft behandelt hij zeer uiteenlopende dossiers gaande van begeleiding van milieuaanvraagdossiers, bouwberoepen, bijstand bij overleg administraties i.k.v. ontbossing of het bekomen van een natuurvergunning, … kortom het hele scala van milieurecht.

Verder heeft Jo een zeer verregaande specialisatie opgebouwd in de niche van handhaving zowel inzake stedenbouw- als milieudossiers.  Omtrent handhaving geeft hij veel studiedagen gericht op ambtenaren, politie, architecten, advocaten, edm.

Tevens kan Jo terugvallen op relevante praktijkervaring gelet op zijn voorgaande mandaten als deskundige in de Gecoro van Vorselaar en Herentals. Sedert 1 augustus 2018 zetelt Jo tevens als Raadslid deskundige in de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering.

Bij de begeleiding van dossiers tracht hij door middel van een no-nonsens aanpak dossiers op te lossen.

Expertises

Vakgroepen