Expertises Sectoren

Kristien Wevers

senior advocaat

Kristien Wevers behaalde in 2012 haar diploma Master in de rechten met onderscheiding aan de Vrije Universiteit Brussel. Wanneer zij tijdens haar studies in aanraking kwam met het intellectueel eigendomsrecht en ICT-recht, ontwikkelde zij een bijzondere interesse voor deze materies.

Na haar studies trad Meester Wevers toe tot de Antwerpse balie en vervoegde zij GSJ advocaten. Zij legt zij zich voornamelijk toe op dossiers inzake ICT-recht, bescherming van persoonsgegevens (GDPR), privacy, E-commerce, intellectuele eigendomsrechten (auteurs- en naburige rechten, merkenrechten, octrooirechten, tekeningen- en modellenrechten, kwekersrechten, rechten verbonden aan databanken), bescherming van bedrijfsgeheimen (knowhow), mediarecht en marktpraktijken. In voormelde praktijkgebieden verleent zij cliënten advies en begeleidt zij cliënten bij de bescherming van creaties, onderscheidende tekens en vindingen. Tevens legt Meester Wevers zich toe op het onderhandelen en opstellen van ICT-contracten, verwerkersovereenkomsten in het licht van de GDPR, contracten inzake (aspecten van) intellectuele eigendomsrechten (bv. licentieovereenkomsten, overeenkomsten tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten). Daarnaast staat Meester Wevers cliënten bij in procedures met betrekking tot deze materies.

In de materies van het Intellectueel eigendomsrecht heeft Meester Wevers reeds procedures gevoerd voor het Benelux Gerechtshof.

Meester wevers publiceert over diverse aspecten inzake bescherming van persoonsgegevens en privacy. Daarnaast trad zij reeds op als spreker op verscheidene seminaries en als gastlector aan de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en GDPR. 

Expertises

Vakgroepen

Gerelateerde nieuwsberichten