Expertises Sectors

Share

29.12.2020 | Bart Jacqmain

Nieuw COVID-19-moratorium is thans wet geworden

Eerder berichtten wij u al over het ontwerp, thans over de afkondiging op 20 december 2020 van de wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

De wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 december jl. en is – behoudens enkele afwijkende regelingen – op diezelfde datum in werking getreden.

U vindt de tekst hier, maar gelet dat de wet vierentwintig hoofdstukken telt, op verschillende vlakken ingrijpt en verschillende andere wetten wijzigt en/of aanvult, staat GSJ natuurlijk voor u klaar met raad en daad. Contacteren kan u ons via or@gsj.be.

Bart Jacqmain