Expertises Sectors

Share

23.03.2022

Nieuwe publicatie

Recent verscheen online het nieuwste nummer van het tijdschrift STORM (Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke Ordening en Milieu). Twee artikels van onze collega's uit de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht werden hierin gepubliceerd. 

Mr. Floris Sebreghts en mr. Jelle Zijlstra penden een bijdrage neer over de beroepsprocedure van het Omgevingsvergunningsdecreet en meer bepaald over de onwettige, stilzwijgende afwijzingsbeslissing. Mr. Jean-Christophe Beyers boog zich over een arrest waarin de RvVb duidelijk maakt dat het al dan niet hoofdzakelijk vergund zijn van een constructie een irrelevant motief is bij een aanvraag tot opname van de constructie in het vergunningenregister. 

Lees hier hun volledige bijdrage of bestel het STORM-nummer op de website van uitgeverij Die Keure: