Expertises Sectors

Share

03.01.2023

Nieuwe publicaties

In de aanloop naar het eindejaar verscheen opnieuw een editie van het tijdschrift STORM (Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke Ordening en Milieu), waarin wederom een aantal actuele en interessante thema’s uit het omgevingsrecht en -beleid werden besproken.

Zo verscheen een bijdrage van de hand van mr. Jean-Christophe Beyers en mr. Annelies Geerts waarin de nodige toelichting wordt verstrekt bij een interessante uitspraak van het Handhavingscollege (HHC) over het uitbaten van een ondergrondse schietstand en -tunnel zonder over de vereiste milieuvergunning te beschikken. In een andere bijdrage bogen mr. Floris Sebreghts en mr. Annelies Geerts zich dan weer over de vrijheid van bewijsvoering van de aanvrager enerzijds en de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van het bevoegde bestuursorgaan anderzijds bij het vermoeden van vergunning.

Bestel het volledige STORM-nummer op de website van uitgeverij Die Keure of lees de twee artikels via onderstaande link: