Expertises Sectors

Share

25.04.2023

VLAMEX event 24/4

Gisteren organiseerde VLAMEX community, een community van milieudeskundigen, haar allereerste live event in het Vlaamse Parlement.

Ons kantoor was verheugd op te treden als eventsponsor en collega Jo Van Lommel te kunnen afvaardigen als secretaris-penhouder van het interactieve debat over de Vlaamse vergunningsprocedures.

Samen met mensen vanuit het veld (zowel vanuit de overheid als privé) werd er gebrainstormd over welke verbeteringen nog mogelijk zijn in het vergunningstraject en welke aanbevelingen nog kunnen worden overgemaakt aan de bevoegde Minister.

Dank aan alle sprekers en aanwezigen voor de boeiende visies en inzichten en in het bijzonder aan moderator Steven Van Passel om het debat in goede banen te leiden!