Expertises Sectors

Share

29.03.2021

Het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw – de belastingadministratie roept een centraal aanspreekpunt in het leven

Het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw blijft voor beroering zorgen. De wetgeving werd in snel tempo ingevoerd en dat is te merken aan de onduidelijkheden die er maanden na de inwerkingtreding nog steeds zijn.

Naast een FAQ-lijst die voor de jaarwisseling werd verspreid, publiceerde de FOD Financiën op 25 februari 2021 een uitgebreide circulaire. Even later volgde nog een document met bijkomende informatie voor bouwpromotors.

Kort voor 31 maart 2021, de vervaldatum waarop natuurlijke personen – bouwheren die reeds vóór 1 januari 2021 met de sloop en heropbouw van een woning waren gestart hun project nog kunnen aanmelden, komt de FOD Financiën met een centraal aanspreekpunt.

Tot voor kort kon je voor algemene vragen over deze regelgeving terecht bij de centrale diensten van de belastingadministratie en voor specifieke, projectgebonden vragen bij de lokale diensten. De belastingplichtige kreeg in de regel al snel een antwoord.

De FOD Financiën heeft dit nu gecentraliseerd. Hiervoor is een nieuw e-mailadres in het leven geroepen: VATconstruction6pct@minfin.fed.be.

Indien u met vragen zit over de toepassing van deze maatregel, aarzel niet om contact met ons op te nemen. GSJ advocaten helpt u graag verder.

Auteur: Henk Desmet

Mede-contactpunt: Bart Goossens