Expertises Sectors

Share

25.11.2021

GSJ legt uit: De mobiele zorgwoning

De Vlaamse codex voorzag reeds in de mogelijkheid om te voorzien in een ondergeschikte zorgwoning, doch enkel in de hoofdwoning. Dit betrof de zogenaamde kangoeroewoning. De praktijk heeft echter aangetoond dat dit in veel gevallen bouwtechnisch en qua verbouwingskost niet haalbaar bleek.

Vanaf heden is het mogelijk om buiten de hoofdwoning zelf te voorzien in één tijdelijke en ondergeschikte wooneenheid. Deze uitpandige wooneenheid kan worden ondergebracht in een bestaand bijgebouw, dan wel in een tijdelijke, verplaatsbare constructie. Dit betreft de zogenaamde mobiele zorgwoning, wat veelal een voorgemonteerde of modulaire constructie betreft.

Maar wat zijn de voorwaarden om zo’n zorgunit te mogen plaatsen? En waarmee moet men rekening houden? Jo Van Lommel, advocaat binnen de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht, licht in deze video de recente versoepeling in de regelgeving voor het plaatsen van een mobiele zorgwoning toe.