Expertises Sectors

Share

11.05.2021

Vlaams Parlement schaft verplichte waarborg beroepskopers af

De beroepskoper die in het Vlaams Gewest een onroerend goed verwerft, kan dit onder bepaalde omstandigheden aan het verlaagd tarief van 4% van het verkooprecht (registratiebelasting). Eén van de voorwaarden betrof het stellen van een zekerheid voor de invordering van het verkooprecht aan het normaal tarief van 10%, verminderd met de reeds geheven belasting conform het verlaagd tarief van 4%. In veel gevallen betrof dit een borgstelling bij een bank.

Deze verplichte zekerheidsstelling is nu afgeschaft na publicatie in het Belgisch Staatsblad van het decreet van 2 april 2021 houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

Het gaat om een efficiëntiemaatregel. De regelgever motiveert dat de borg slechts in uitzonderlijke gevallen haar nut bewees en dus eigenlijk geen meerwaarde heeft. De regel zorgde echter wel voor een stevige administratieve last voor de Vlaamse Belastingdienst en de beroepskoper.

Naar aanleiding van deze wijziging meldt de Vlaamse Belastingdienst de beroepskopers dat de gestelde zekerheden worden vrijgegeven.

De overige voorwaarden van het verlaagde tarief van 4% van het verkooprecht (registratiebelasting) blijven gelden. We wijzen in het bijzonder op de beroepsverklaring die de beroepskoper moet indienen bij de Vlaamse Belastingdienst.

Vervolgens dient de beroepskoper twee belangrijke tijdsgebonden voorwaarden in het achterhoofd te houden.

Ten eerste moet de beroepskoper binnen een periode van vijf jaar na indiening van de beroepsverklaring drie wederverkopen kunnen aantonen als blijk van het daadwerkelijk beroepsmatig handelen in onroerende goederen.

Ten tweede moet het onroerend goed dat werd verkregen met toepassing van het verlaagde tarief van 4% worden doorverkocht of op een andere manier onder bezwarende titel worden overgedragen bij notariële akte verleden uiterlijk op 31 december van het achtste jaar na de datum van de koopakte.

Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, riskeert de beroepskoper een naheffing van de belasting. Dit komt regelmatig voor in het geval van een vergunningsproblematiek.

De Vlaamse Belastingdienst belast de verkrijging van de onroerende goederen dan alsnog aan het standaardtarief van het verkooprecht (10%), bijkomend proportioneel verhoogd met 20%.

De beroepskoper kan zich tegen deze naheffing verweren door een bezwaarschrift in te dienen, bijvoorbeeld op basis van een overmachtsargument.

Indien u vragen heeft over deze wetswijziging of uw dossier als beroepskoper van onroerende goederen, aarzel niet om ons te contacteren. GSJ advocaten helpt u graag verder.


Auteur: Henk Desmet

Mede-contactpunt: Bart Goossens