Expertises Sectoren
62 advocaten
Georganiseerd in 6 vakgroepen
Kennis is een kostbaar goed. Daarom zijn onze 62 advocaten georganiseerd in 6 vakgroepen, die elkaar aanvullen tot 1 geheel want waar kennis wordt gedeeld, ontstaan nieuwe inzichten.
Gedeelde kennis is dubbele kennis
00:00 / 00:00