Expertises Sectoren

Bram Lambersy

senior advocaat

Bram Lambersy startte op 1 oktober 2011 als advocaat aan de balie van Dendermonde. In 2013 maakte hij de overstap naar de Antwerpse balie en is tot op heden actief als advocaat – erkend bemiddelaar in familiezaken bij GSJ advocaten. Hij ontwikkelde op kantoor een bijzondere specialisatie in het personen- en familierecht en het familiaal vermogensrecht en zet zich met veel toewijding in voor zijn cliënten, met oog voor het juridische maar ook de menselijke aspecten in het familierecht.

Verder behaalde Bram Lambersy in 2015 aan de Universiteit Antwerpen een postgraduaat Bemiddelen & Onderhandelen in familiezaken en is hij ook erkend bemiddelaar in familiezaken. In die zin werd hij lid van het Forum Bemiddeling Antwerpen en toen in januari 2020 de permanentiedienst trajectbemiddeling bij de familierechtbank Antwerpen werd opgericht, sloot hij zich hierbij aan.

Vanaf academiejaar 2016-2017 is Bram Lambersy gastdocent aan de AP Hogeschool te Antwerpen, Campus Spoor Noord, en op 14 augustus 2019 werd hij voorgedragen aan de minister van Justitie als plaatsvervangend lid van de Commissie voor onderhoudsbijdragen.  

Bram Lambersy schrijft regelmatig noten onder interessante rechterlijke uitspraken in de tijdschriften Actua Leges en Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, waar hij ook deel uitmaakt van de redactie. Als coauteur schreef hij een bijdrage over de rechtspleging over internationale kinderontvoering door een ouder in het Handboek Familieprocesrecht, waarvan weldra al de tweede editie verschijnt. In afwachting van het fiat van de uitgever, werkte Bram Lambersy mee aan een nieuw boek Meerderjarige Beschermde Personen in de reeks Duiding van de uitgeverij Larcier.

Expertises

Vakgroepen

Gerelateerde nieuwsberichten