Expertises Sectoren

Delen

01.10.2020

Onteigening op maat van de gerechtsdeurwaarder

Per 1 januari 2018 trad het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 in werking. Sindsdien is het voor gerechtsdeurwaarders belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de gerechtelijke onteigeningsprocedure.

Tijdens de opleiding “Onteigening op maat van de gerechtsdeurwaarder”, georganiseerd door Die Keure, zullen Mr. Sven Vernaillen en Mr. Katrien Dams het volledige traject van de gerechtelijke onteigeningsprocedure doorlopen en stilstaan bij de belangrijkste aandachtspunten voor de gerechtsdeurwaarder.

Zo zal o.a. de betekening van een afschrift van het bewijs van storting van de vergoeding in de Deposito- en Consignatiekas aan bod komen, net als de overschrijvingsformaliteiten en de fase van inbezitname van het onteigende goed.

Seminarie details

Aanvang/einde

01.10.2020 16:00 – 01.10.2020 19:00

Locatie

Het Predikheren – zaal Mandela, Goswin de Stassartstraat 88, 2800 Mechelen