Expertises Sectoren

Delen

18.03.2020

Bijzondere proceduremaatregelen Grondwettelijk Hof

Ook het Grondwettelijk Hof neemt maatregelen o.w.v. het coronavirus.

Zo worden alle terechtzittingen voor onbepaalde tijd verdaagd. De termijnen voor de indiening van memories, die op dit ogenblik lopen, worden van 18 maart t.e.m. 5 april 2020 geschorst. Partijen kunnen ervoor kiezen om de stukken van de rechtspleging elektronisch te versturen aan het Hof. Deze mogelijkheid is ook beschikbaar voor louter administratieve aangelegenheden zoals de indiening van een kandidatuur n.a.v. een vacature. De griffie sluit voor persoonlijk contact maar blijft bereikbaar via telefoon, e-mail en briefwisseling.

Lees hier het volledige persbericht.