Expertises Sectoren

Delen

24.04.2020

Einddatum noodmaatregelen gemeentewegen 27/4

Bij besluit dd. 10 april 2020 werden een aantal procedures uit het decreet over gemeentewegen geschorst en termijnen verlengd. Het ging om op de openbare onderzoeken, termijnen waarbinnen de gemeenteraad rooiplannen of grafische plannen definitief moet vaststellen en termijnen om administratief beroep in te stellen tegen zo’n beslissing tot opheffing van de gemeenteweg.

Gemeentebesturen geven aan dat zij ondertussen voldoende georganiseerd te zijn om openbare onderzoeken opnieuw te starten.

Vandaag, 24 april 2020, legde de Vlaamse Regering dan ook een einddatum vast voor de noodmaatregelen rond het decreet over de gemeentewegen, nl. 27 april e.k.