Expertises Sectoren

Delen

30.04.2020

Gedeeltelijke opheffing bijzondere proceduremaatregelen coronavirus

Bij beschikking van 28 april 2020 heeft het Grondwettelijk Hof enkele bepalingen van de richtlijn van 18 maart 2020 opgeheven met ingang van 4 mei e.k. Het gaat om de schorsing van de termijnen voor de indiening van memories en de mogelijkheid om stukken van de rechtspleging elektronisch te versturen.

De termijnen voor de indiening van memories die op 18 maart nog liepen, blijven geschorst t.e.m. 3 mei 2020. Een verdere schorsing van de termijnen wordt niet toegestaan.

Verder blijven de terechtzittingen voor onbepaalde tijd verdaagd en zal de griffie een minimumdienstverlening blijven verzekeren zonder persoonlijk contact. 

GSJ advocaten volgt de wijzigingen van de coronamaatregelen op de voet en bericht u zodra wij over meer informatie beschikken.