Expertises Sectoren

Delen

16.02.2021

Graszodenproducent rijdt zich vast in de mest

In 2019 werden in Nederland tienduizenden projecten on hold gezet omwille van een uitspraak van de Nederlandse Raad van State over het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof. Aangezien deze ophefmakende uitspraak steunde op prejudiciële rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, was het maar een kwestie van tijd vooraleer deze rechtspraak ook in Vlaanderen ingang zou vinden.

In het nieuwste nummer van STORM bespreekt mr. Beyers alvast een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarin deze problematiek aan bod komt. De conclusie hierbij is dat een vergunningsplicht voor beweiden en bemesten wel eens onvermijdelijk kan worden in de toekomst.

Lees hier de volledige bijdrage.