Expertises Sectoren

Delen

12.08.2020

Het principieel akkoord: springlevend of op sterven na dood?

De woonuitbreidingsgebieden hebben reeds het voorwerp uitgemaakt van menig debat. De meningen hierover lopen dan ook uiteen. Voor projectontwikkelaars vormen deze gebieden, naarmate de onbebouwde percelen in regulier woongebied schaarser worden, een schat van (mogelijk) nog aan te snijden bouwgronden. Voor natuurbeschermers zijn deze woonuitbreidingsgebieden vaak dan weer een doorn in het oog omdat deze gronden vaak gelegen zijn in nog ongerepte delen open ruimte en niet zelden ook watergevoelig zijn.

Ook het principieel akkoord als instrument om woonuitbreidingsgebieden aan te snijden is omstreden. Voor de bouwsector is dit soms het ei van Columbus, terwijl vanuit academische en politieke hoek steeds luider de kritiek klinkt dat het principieel akkoord aanleiding geeft tot vanuit ruimtelijk oogpunt ongewenste ontwikkelingen en dan ook aan een (grondige) herziening of zelfs afschaffing toe is.

Mr. Christophe Smeyers en Mr. Jean-Christophe Beyers publiceerden hierover een artikel in het nieuwe nummer van STORM