Expertises Sectoren

Delen

10.04.2020

Update coronamaatregelen: openbare onderzoeken gemeentewegen

Bij besluit van de Vlaamse Regering dd. 10 april 2020 werden een aantal bijkomende maatregelen genomen in het Omgevingsrecht om de problematiek van COVID-19 te milderen. Meer bepaald worden bepaalde procedures uit het decreet over gemeentewegen geschorst en worden sommige termijnen verlengd. Het gaat om de openbare onderzoeken, de termijn waarbinnen de gemeenteraad de rooiplannen of grafische plannen definitief moet vaststellen en de termijn om administratief beroep in te stellen tegen een definitieve beslissing van de gemeenteraad over een rooiplan of een grafisch plan tot opheffing van de gemeenteweg.

 Voor vragen over deze materie kan u steeds bij onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht terecht.