Expertises Sectoren

Delen

25.06.2019

Update Personeelszaken in de Vlaamse Publieke Sector

Op donderdag 27 juni 2019 van 9 uur tot 15.30 uur, georganiseerd door By Experts in het NH Hotel Bloom! (Koningsstraat 250) te Brussel.

Mr. Tom Peeters zal om 14.30 uur de nieuwe ontwikkelingen in het tuchtrecht van statutair personeel van gemeenten en OCMW’s behandelen, en zal daarbij de recente wijzigingen in navolging van het Decreet Lokaal Bestuur bespreken.

Daarbij komen volgende aspecten aan bod:

  • Wat zijn de krachtlijnen van de nieuwe tuchtregeling sinds 1 januari 2019?
  • Hoe verloopt de tuchtprocedure?
  • Welke tuchtmaatregelen kunnen opgelegd worden?
  • En welke beroepsmogelijkheden zijn er?

Inschrijven kan via deze link.