Expertises Sectoren

Johan Bally

vennoot

In 1984 startte Johan Bally zijn carrière aan de Antwerpse balie. Hij specialiseerde zich in het verzekeringsrecht met inbegrip van het maritiem recht, het aansprakelijkheidsrecht, het bouwrecht met inbegrip van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en het stedenbouwrecht.

Zijn redactioneel werk bij het Tijdschrift voor Rechtsdocumentatie dat hij gestart was tijdens zijn licenties bleef hij volhouden tot 1993.

Na zijn stage in 1987 stichtte hij samen met Mr. Van Raemdonck de associatie ‘Van Raemdonck en Bally ‘ en voor die tijd gespecialiseerd kantoor inzake bouw, aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht en stedenbouw. Door de noodzaak voor verdere specialisatie volgde Mr. Bally bijkomende opleidingen, o.a. evaluatie van menselijke schade aan de KUL, werd hij afgevaardigd voor de Antwerpse balie in de Onderlinge Ziekenkas (thans Precura) en werd hij aangezocht om les te geven voor de opleiding van de stagiairs aan de Antwerpse balie.

In 2001 werd de overstap gemaakt naar GSJ waarin Mr. Bally zich nog verder kon specialiseren in het verzekering- en aansprakelijkheidrecht en hij zijn stedenbouwrecht veilig kon onderbrengen in de vakgroep AMROS.  

Na zijn openingsrede in 2000 werd Mr. Bally aangezocht om coach te worden van jonge advocaten die de uitdaging aandurfden deel te nemen aan nationale en internationale pleitwedstrijden.

Sinds een 8 tal jaar wordt Mr. Bally meer en meer aangezocht in problemen van gezondheidsrecht. Hij gaf hierin al verschillende voordrachten en volgde het postgraduaat Gezondheidrecht en Gezondheidsethiek aan de UA.

Mr. Bally is tevens houder van het attest bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken, en kan derhalve optreden voor het Hof van Cassatie in strafzaken.

Expertises

Vakgroepen

Gerelateerde nieuwsberichten