Expertises Sectoren

Rudy Van Turnhout

vennoot

In 2007 startte Rudy Van Turnhout zijn carrière bij GSJ advocaten. Hij specialiseerde zich in het aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht, het strafrecht en het gezondheidsrecht. Binnen deze rechtsdomeinen staat hij zowel overheden, ondernemingen als particulieren bij in dossiers van uiteenlopende aard. Per 1 januari 2023 trad Rudy Van Turnhout toe als advocaat-vennoot. 

Vanuit de bijzondere interesse voor lichamelijke letselschadedossiers voltooide hij in 2009 de postacademische opleiding evaluatie van menselijke schade aan de KUL. De kennis van het gezondheidsrecht diepte Mr. Van Turnhout in 2013 grondig uit als gedetacheerd stafmedewerker juridische zaken bij de Antwerpse ziekenhuis- en woonzorggroep GZA. Bijzondere aandacht besteedt hij ook aan arbeidsongevallendossiers. In 2014-2015 was Mr. Van Turnhout als docent verbonden aan Syntra, waar hij het vak arbeidsongevallenverzekering doceerde in de opleiding verzekeringstussenpersoon.

Mr. Van Turnhout is auteur van verscheidene bijdragen en artikelen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, en is regelmatig spreker op studiedagen georganiseerd door onder meer Escala en Confocus.

Als voormalig secretaris, voorzitter, en thans als ondervoorzitter van de Kempische Verzekeringskring is Mr. Van Turnhout tevens bekend en vertrouwd met de praktijk van het verzekeringswezen, en kan hij bogen op bestuurservaring.

Mr. Van Turnhout is houder van het attest bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken, en kan derhalve optreden voor het Hof van Cassatie in strafzaken.

Expertises

Vakgroepen

Gerelateerde nieuwsberichten