Expertises Sectoren

Rudy Van Turnhout

senior medewerker

In 2007 startte Rudy Van Turnhout zijn carrière bij GSJ advocaten. Hij specialiseerde zich in het aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht, het strafrecht en het gezondheidsrecht. Binnen deze rechtsdomeinen staat hij zowel overheden, ondernemingen als particulieren bij in dossiers van uiteenlopende aard.

Vanuit de bijzondere interesse voor lichamelijke letselschadedossiers voltooide hij in 2009 de postacademische opleiding evaluatie van menselijke schade aan de KUL. De kennis van het gezondheidsrecht diepte Mr. Van Turnhout in 2013 grondig uit als gedetacheerd stafmedewerker juridische zaken bij de Antwerpse ziekenhuis- en woonzorggroep GZA. Bijzondere aandacht besteedt hij ook aan arbeidsongevallendossiers. In 2014-2015 was Mr. Van Turnhout als docent verbonden aan Syntra, waar hij het vak arbeidsongevallenverzekering doceerde in de opleiding verzekeringstussenpersoon.

Mr. Van Turnhout is auteur van verscheidene bijdragen en artikelen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, en is regelmatig spreker op studiedagen georganiseerd door onder meer Escala en Confocus.

Als voormalig secretaris, voorzitter, en thans als ondervoorzitter van de Kempische Verzekeringskring is Mr. Van Turnhout tevens bekend en vertrouwd met de praktijk van het verzekeringswezen, en kan hij bogen op bestuurservaring.

Mr. Van Turnhout is houder van het attest bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken, en kan derhalve optreden voor het Hof van Cassatie in strafzaken.

Expertises

Vakgroepen

Gerelateerde nieuwsberichten

24.01.2022
GSJ legt uit: Ommekeer in de cassatierechtspraak betreffende ‘vetusteit’

Nieuw jaar, nieuwe reeks "GSJ legt uit"-video's. Johan Bally bijt de spits af met een toelichting over het Cassatiearrest van 17 september 2020 m.b.t. het verbod in de regel om vetusteit af te trekken wanneer een beschadigd goed moet hersteld worden met nieuwere onderdelen of in geval van volledige vernieling of onherstelbaar beschadigd voorwerp. Wat betekent dit in de praktijk? En welke uitzonderingen kunnen er zijn?

Lees meer...