Expertises Sectoren

Delen

06.02.2020

Gemeentewegen

Sinds 1 september 2019 geldt er in Vlaanderen een nieuw decreet gemeentewegen. Hiermee werd o.a. de buurtwegenwet opgeheven en werd de integratie van de weg in de omgevingsvergunningsprocedure aangepast.

Tijdens de studiedag Gemeentewegen, georganiseerd door CROW i.s.m. de KU Leuven, van 6 februari 2020 zullen talrijke sprekers op een toegepaste wijze de belangrijkste aspecten van het nieuwe decreet toelichten.

Mr. Joris Geens van GSJ advocaten (en trotse voormalig medewerker van het centrum voor Publiek recht van de KU Leuven) zal de totstandkoming, wijziging en opheffing van gemeentewegen belichten. Ook de relatie met het omgevingsrecht komt hierin uitvoerig aan bod.

Seminarie details

Aanvang/einde

06.02.2020 08:00 – 06.02.2020 17:00

Locatie

KU Leuven, College De Valk