Expertises Sectoren

Delen

28.04.2021

Rechten en plichten van huurder en verhuurder

Wordt u als makelaar regelmatig geconfronteerd met vragen van uw huurders en verhuurders over wie de kosten van herstellingen voor zijn rekening moet nemen, wie welke keuringen moet laten uitvoeren, …?

Tijdens het webinar "Rechten en plichten van huurder en verhuurder", georganiseerd door VIVO Vlaams Instituut Vastgoedopleiding, van 3 maart 2021 krijgt u een antwoord op deze vragen.

Mr. Merel Huybrechts zal tijdens de opleiding inzichten geven in de verschillende rechten en verplichtingen van de huurder en verhuurder, zowel voor aanvang van de huurovereenkomst, tijdens de huurovereenkomst als bij het einde van de huurovereenkomst.

Ook zal ze kort stilstaan bij het verloop van de procedures bij de Vrederechter. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met het Vlaamse Woninghuurdecreet als met de vroegere regelgeving die nog van toepassing is op de oudere huurcontracten.

Kan u woensdag a.s. niet deelnemen? Niet getreurd! De opleiding vindt opnieuw plaats op 17 maart en 28 april. Inschrijven kan via deze link

Seminarie details

Aanvang/einde

28.04.2021 14:00 – 28.04.2021 17:00

Locatie

Online