Expertises Sectoren

Delen

11.06.2021

Webinar: Duur en beëindiging van de woninghuurovereenkomst

Goede afspraken maken goede vrienden. Maar geldt dit ook voor afspraken met huurders? Hoelang moet een huurovereenkomst duren en wanneer eindigt deze? En wat als de huurder of de verhuurder overlijdt? Of als één van de medehuurders de overeenkomst vervroegd wil beëindigen?

In het webinar “Duur en beëindiging van de woninghuurovereenkomst”, georganiseerd door Vivo, maakt mr. Stephanie Wernaers u wegwijs in de verschillende opzeg- en beëindigingsmogelijkheden van een huurovereenkomst, maar ook hoe de procedures bij de Vrederechter verlopen. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met het Vlaamse Woninghuurdecreet als met de vroegere regelgeving die nog van toepassing is op de oudere huurcontracten.

Kan u het webinar vandaag niet bijwonen? Niet getreurd! De opleiding wordt op 11 juni 2021 opnieuw gegeven door mr. Wernaers. Inschrijven kan via deze link.  

Seminarie details

Aanvang/einde

11.06.2021 14:00 – 11.06.2021 17:00

Locatie

Online