Expertises Sectoren

Delen

06.10.2021

Webinar: Navigating the new National Security regimes

Op 11 oktober 2020 is de Europese verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie in werking getreden. Deze verordening creëert een kader voor de lidstaten die buitenlandse (derde landen) directe investeringen screenen om redenen van veiligheid of openbare orde. In juli 2020 waren er reeds 14 lidstaten die een nationaal screeningsmechanisme hebben ingevoerd.

België heeft de totstandkoming van deze verordening toegejuicht. De invoering van een eigen screeningsmechanisme laat echter op zich wachten door intra-Belgische bevoegdheidsproblemen. De oplossing is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale staat en de gewesten.

Volgens het wetsvoorstel dat op 23 februari 2021 is ingediend is het de bedoeling Boek IV (bescherming van de mededinging) van het Wetboek economisch recht aan te vullen met een aantal bepalingen die in belangrijke mate gelijkluidend zijn aan de Europese verordening.

Het wetsvoorstel viseert investeringen door (rechts)personen gevestigd in derde landen die een zeker omvang hebben (> 4,5 miljoen euro) en die mogelijke gevolgen hebben voor onze kritiek infrastructuur, onze kritieke technologie en producten, onze voorziening van kritieke inputs, waaronder energie of grondstoffen, alsmede voedselzekerheid en de toegang tot gevoelige informatie of deze informatie te controleren.

Maar welke onverwachte gevolgen kan een nationaal screeningsmechanisme nu teweegbrengen voor de bedrijfswereld?

U komt het te weten tijdens het webinar “Navigating the new National Security regimes” dat we samen met onze alliantiepartners Holla tax & legal en TLT LLP organiseren. Op woensdag 6 oktober 2021 bespreekt o.a. Bart Goossens, advocaat-vennoot in het ondernemingsrecht, de reikwijdte en impact van de voorgestelde nieuwe regimes in het VK, Nederland en België.

Schrijf u in voor dit webinar via deze link

Seminarie details

Aanvang/einde

06.10.2021 08:30 – 06.10.2021 09:15

Locatie

Online (Zoom)