Expertises Sectoren

Delen

12.03.2020

Annulatie GSJ opening - Coronavirus


Ten gevolge van de maatregelen en richtlijnen die de federale overheid gisteren bekendmaakte over de aanpak van het Coronavirus, zijn wij genoodzaakt de openingsrecepties van ons nieuwe kantoor van 18 en 19 maart a.s. uit te stellen.

We betreuren het om deze beslissing te moeten nemen, maar als geëngageerd kantoor willen we ook onze verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Onze prioriteit is het welzijn en de gezondheid van onze bezoekers, onze eigen medewerkers en ook het algemeen belang dat vereist dat alles moet worden gedaan om de volksgezondheid te vrijwaren.

We trachten zo snel mogelijk een nieuwe datum te vinden en houden u verder op de hoogte.

Daarnaast neemt ons kantoor de nodige maatregelen om vergaderingen op kantoor zoveel als mogelijk te beperken, voornamelijk online en telefonische vergadertools te benutten en situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen.

We volgen de ontwikkelingen over het virus consequent op en zullen indien nodig bijkomende maatregelen treffen. 

We danken u voor uw begrip.