Expertises Sectoren

Delen

30.10.2020

Corona-update: Afwijkingsregeling op de omgevingsvergunnings- of omgevingsmeldingsplicht ziekenhuizen

Bij besluit van de Vlaamse Regering dd. 27 oktober 2020 werden enkele nieuwe maatregelen genomen met als doel de zware druk op de ziekenhuizen en zorginstellingen te doen afnemen.

De capaciteit van zowel ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen als laboratoria staat onder druk en de vraag naar extra (tijdelijke) faciliteiten is reëel. Het is bovendien essentieel dat er snel mogelijkheden worden gecreëerd voor extra faciliteiten voor een snelle productie van geneesmiddelen, vaccins en onmisbaar medisch materiaal, producten en materiaal om medische testen uit te voeren.

Uit noodzaak voorziet de Vlaamse Regering opnieuw een vrijstelling van omgevingsvergunning voor dergelijke faciliteiten. Op die manier wordt het o.m. tijdelijk mogelijk om testdorpen en tijdelijke ziekenhuizen op te richten.

Voor meer informatie over deze afwijkingsregeling kan u steeds terecht bij onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.