Expertises Sectoren

Delen

13.09.2022

De noodzaak van een duidelijk belastingreglement

In de recente uitgave van het Tijdschrift voor Lokale en Regionale Belastingen verscheen een bijdrage van mr. Henk Desmet: “De belasting op nieuw gebouwde constructies die niet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming zoals die uit het stedenbouwkundig dossier blijkt, een les in rechtszekerheid”. 

In deze bijdrage bespreekt de auteur twee vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen waarin de rechtbank een gemeentelijk belastingreglement toetst aan het rechtszekerheidsbeginsel en legaliteitsbeginsel.

Je leest er alles over via deze link.

Vragen over deze materie? Aarzel niet om ons te contacteren.