Expertises Sectoren

Delen

07.12.2023

Publicatie in de kijker

Recent verscheen online het nieuwste nummer van het tijdschrift STORM (Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke Ordening en Milieu) waarin een artikel van onze collega’s uit de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht werd gepubliceerd.

Mr. Floris Sebreghts en mr. Pieter-Jan Van de Weyer penden een bijdrage neer over de vergunningsmogelijkheden – of beter gezegd moeilijkheden - binnen landschappelijk waardevolle agrarische gebieden (LWAG) en de criteria die uit de rechtspraak van de RvVb relevant lijken.

Lees hier hun volledige bijdrage of bestel het STORM-nummer op de website van uitgeverij Die Keure.