Expertises Sectoren

Delen

30.03.2023

VLAMEX event

Op maandag 24 april 2023 organiseert VLAMEX community haar allereerste live event in het Vlaamse Parlement. VLAMEX is een community van milieudeskundigen die interactief meedenken aan een milieu- en energiebeleid in de ruime zin van het woord.

Tijdens een interactief debat zullen deelnemers vanuit verschillende invalshoeken, waaronder projectontwikkelaars, aannemers, milieujuristen, milieudeskundigen, architecten en overheden, hun standpunten geven en samen nadenken om de procedures inzake de huidige ‘omgevingsvergunning’ doelgericht te optimaliseren. 

GSJ advocaten is verheugd op te treden als eventsponsor en collega Jo Van Lommel te kunnen afvaardigen als secretaris-penhouder van dit interactief debat.

Het debat vangt aan om 16.00 uur en wordt afgesloten met een netwerkmoment en walking dinner in het Vlaams Parlement.

Interesse om deel te nemen? Inschrijven kan per mail aan info@vlamexcommunity.be tot uiterlijk 10 april 2023.