Bart R. Goossens

vennoot

Organisatierecht in de ruime zin van het woord (m.i.v. (duurzame en tijdelijke) vennootschappen, verenigingen, publiekrechtelijke rechtspersonen en M&A), Distributie en mededinging, Staatssteun, Transport en douane

bart.goossens@gsj.be | +32 (0)3 201 14 23

Na zijn studies aan de KU Leuven (afgestudeerd in 1986 met grote onderscheiding) en University of Virginia School of Law (class of 1987) is Bart Goossens bij GSJ advocaten begonnen als advocaat-stagiair. Vanaf 1993 is hij vennoot en sedert enkele jaren is hij de managing partner van GSJ. Tijdens zijn stageperiode is Bart Goossens ook deeltijds werkzaam geweest bij het advocatenkantoor Dauginet & C° dat hoofdzakelijk fiscale zaken behandelt.

Bart Goossens heeft een gespecialiseerde kennis en uitgebreide ervaring in het (her-) structureren en begeleiden van duurzame of tijdelijke organisaties en samenwerkingsverbanden (vennootschappen, vzw’s, publiekrechtelijke rechtspersonen) bij hun oprichting, op het vlak van hun financiering en interne werking en op het ogenblik van een (vrijwillige of gedwongen) exit dan wel een verkoop (via een verkoop van activa of aandelen) of ontbinding (en vereffening) van de organisatie of het samenwerkingsverband. Hij heeft ook veel ervaring in het oplossen van conflicten binnen of met betrekking tot deze organisaties en samenwerkingsverbanden door onderhandeling dan wel via de rechtbank of een scheidsrechterlijk college.

Meester Goossens heeft bovendien veel kennis en ervaring op het vlak van (internationale) distributie (exclusieve of selectieve distributie, franchising, …), waaronder maar niet beperkt tot de autosector. In deze materie heeft hij vele procedures gevoerd. Hij begeleidt ook ondernemingen bij de uitbouw van hun distributienetwerk met een bijzondere focus op de conformiteit van deze netwerken met de Europese en nationale concurrentieregels. Ook heeft hij ervaring in zaken met betrekking tot horizontale kartels en zaken van misbruik van machtspositie. Zo ligt hij onder meer aan de basis van de eerste uitspraak van de Raad voor de Mededinging waarin ondernemingen substantiële administratieve geldboeten werden opgelegd wegens misbruik van machtspositie.

Tot slot adviseert en voert Bart Goossens procedures in zaken van staatssteun en transport.


Gerelateerde berichten24.06.2019
Speeddate met het WVV
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen Meer…

19.10.2018
Slotevent - Samenwerken in de Zorg
GSJ advocaten woonde op 16 oktober 2018 het slotevent “Samenwerken in de Zorg” bij, georganiseerd door de Federatie Vrije Beroepen en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Meer…
02.03.2018
Deelname campagne Bedrijfsovernames 2018
Bart Goossens, Ingrid Vanhaute en Ina Van Steelandt deelden tijdens een interview hun expertise omtrent de meest efficiënte aanpak bij een due diligence. Lees dit exclusieve interview op pagina 4 van de bijlage. Meer…
05.02.2018
Wetswijzigingen vakgroep Ondernemingsrecht 2018
2018 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. Zo is onder meer de nieuwe Pandwet in werking getreden en zullen in mei 2018 het nieuwe Insolventierecht en de nieuwe regeling voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) operationeel worden. Meer…

29.05.2017
Eerste toepassing 'bid rigging' bij overheidsopdrachten

Tot nog toe had de BMA nog nooit een sanctie opgelegd voor collusie in het kader van overheidsopdrachten, hoewel zij in het verleden meermaals verklaarde dat het bestrijden van oneerlijke mededinging bij overheidsopdrachten één van haar prioriteiten uitmaakte. Recent voegde de BMA meteen de daad bij het woord. Op 2 mei 2017 werd voor het eerst een substantiële boete opgelegd voor kartelvorming tussen vijf grote spelers in het kader van een openbare aanbesteding.

Meer…


12.04.2017
Seminarie Privacy en Databescherming 16 mei 2017
GSJ advocaten nodigt u graag uit voor het seminarie Privacy en Databescherming, dat op 16 mei 2017 zal plaatsvinden in onze kantoren. Op 26 mei 2016 is de nieuwe Privacy Verordening (die afgekort ook aangeduid wordt als de “GDPR”) in werking getreden. Deze Verordening voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar, maar zal met ingang van 25 mei 2018 in de plaats komen van onze huidige Belgische privacywetgeving. Meer…21.02.2017
‘Bid rigging’ bij overheidsopdrachten: een stap in onberoerde sneeuw

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan. Dit document, dat eerder enkele basisprincipes bevat dan bindende regels, zet de visie uiteen van de BMA op welke handelingen (afgestemde biedingen, (prijs)afpraken, etc.) of signalen (het uitwisselen van informatie tussen kandidaten, etc.) kunnen wijzen op onwettige mededinging (kartelvorming) tussen deelnemers aan een overheidsopdracht. De BMA licht ook toe in welke marktomstandigheden of -segmenten zich volgens haar een verhoogd risico voordoet. Ten slotte bevat de gids ook tips voor de aanbestedende overheden om het risico op collusie te verminderen.

Meer…


26.10.2016
Seminarie 'De professionele vennootschap voor advocaten'
Op woensdag 25 januari 2017 zit Mr. Bart Goossens te Antwerpen het seminarie voor met als onderwerp 'De professionele vennootschap voor advocaten'. Het seminarie vindt plaats in het ALM te Berchem en is specifiek gericht op advocaten. Meer informatie, evenals de inschrijvingsmodaliteiten, zijn terug te vinden in de bijlage. Meer…