Expertises Secteurs

Share

24.09.2020

Huis te koop onder “vermoeden van vergunning”: Wat nu?

Hoewel het principe “vermoeden van vergunning” al sinds 2009 van toepassing is, is het nog maar nauwelijks gekend. Het is een alternatieve manier om te voldoen aan de vergunningsplicht en biedt een aantal “regularisatiepistes” waarmee u voor oudere - van vóór het in voege treden van het betrokken gewestplan in uw gemeente - onvergunde constructies de status "vergund geacht" kan afdwingen. Deze status wordt dan ook geregistreerd in het vergunningenregister.

Welke procedure moet hiervoor gevolgd worden? Is een officiële aanvraag bij de betrokken gemeente voldoende of moet u zelf bewijsmiddelen voorleggen? Het zijn slechts enkele vragen die beantwoord worden tijdens de studiedag “Huis te koop onder “vermoeden van vergunning”: Wat nu?”, georganiseerd door Vivo op 24 september 2020.

Mr. Yves Loix en Mr. Katrien Vergauwen zullen er de juridische aspecten van “vermoeden van vergunning” en status “vergund geacht” benaderen alsook de aanvraagprocedure, de bewijslast en de regularisatiemogelijkheden achteraf met bijzondere aandacht voor vrijstellingen en zonevreemdheid toelichten.

Een absolute meerwaarde binnen uw takenpakket als vastgoedmakelaar!

Détails du séminaire

Aanvang/einde

24.09.2020 14:30 – 24.09.2020 17:30

Locatie

Hof ter Delft – Laar 42 – 2180 Ekeren