Expertises Secteurs

Kennis is bij GSJ het sleutelwoord. We delen die kennis niet alleen met elkaar, ook met het publiek. Door onze jarenlange ervaring worden we regelmatig geconsulteerd voor beleidsvoorbereidend werk en voor lesopdrachten. Ook op studiedagen en seminaries kan u onze advocaten geregeld terugvinden als sprekers.

Archives des séminaires