Expertises Secteurs

Vous informer des dernières évolutions sur le plan juridique dans votre secteur ou l’un de nos domaines d’expertise peut vous demander beaucoup de temps. C’est pourquoi nous vous informons par le biais de nos flux d’actualité.

Wat zoekt u?
01.12.2021

Brandverzekering: burenhinder onder het nieuwe goederenrecht?

Een brand durft al eens over te slaan naar aanpalende panden. Wanneer de brand foutief veroorzaakt werd kan de gedupeerde aanpalende eigenaar zich richten tot de schadeveroorzaker. Menigmaal blijft de oorzaak van de brand echter onbekend. Wat dan? Blijft de onfortuinlijke buur dan met zijn schade zitten? Of kan hij dan misschien beroep doen op het leerstuk van de burenhinder?

En savoir plus...
Brandverzekering: burenhinder onder het nieuwe goederenrecht?