Expertises Secteurs

Share

25.04.2024

Recht voor de bouw: Omgevingsvergunningsmanagent

Het bekomen van een omgevingsvergunningen is vandaag steeds complexer. Dit komt doordat de context van de ruimtelijke ordening (zoals vb. de bouwshift) en de overige belangen zoals natuur en water toenemende aandacht krijgen. De toetsingsgronden en de beoordelingen die moeten gemaakt worden i.k.v. een aanvraag worden ruimer door de toenemende regelgeving op lokaal en bovenlokaal niveau.

Het is dan ook van belang om een inschatting te kunnen maken van de uitdagingen die zich aandienen in het kader van een bepaalde vergunningsaanvraag

Tijdens het webinar van 25 april 2024 geeft collega mr. Joris Geens alle aandachtspunten voor de ideale vergunningsaanvraag, alsmede de eerste aandachtspunten i.f.v. de vergunningsplicht mee, geschetst binnen de huidige maatschappelijke context en met aandacht voor de positie van de aannemer. 

Programma:

  • Algemene situering, belang voor de aannemer
  • Bouwshift
  • Welke soorten vergunningen vallen binnen de omgevingsvergunning?
  • Overzicht van alle inhoudelijke aspecten die aan bod kunnen komen in het kader van de beoordeling van een omgevingsvergunningsaanvraag
  • Rol van de stakeholders

Schrijf je nu in voor dit webinar via deze link.

Détails du séminaire

Aanvang/einde

25.04.2024 01:30 – 25.04.2024 04:30

Locatie

Online