Expertises Secteurs

Share

28.03.2024

Opleidingsvoormiddag: Onteigening praktisch bekeken

Het Vlaams Onteigeningsdecreet vierde op 1 januari 2024 haar 6de verjaardag. Tot dan waren federale wetten over onteigening nog steeds van toepassing, waarvan sommigen nog stamden uit de vroege 19de eeuw, en dus niet aangepast aan de huidige samenleving. Dit decreet bevat een duidelijke procedure om voor redenen van openbaar nut of algemeen belang onroerende goederen en zakelijke rechten te onteigenen. Hoog tijd om alles op een rijtje te zetten voor iedereen die op de hoogte wil zijn én blijven van de onteigeningsprocedure!

De docenten mr. Sven Vernaillen en Katrien Dams hebben door de jaren heen een bijzondere interesse en bekwaamheid opgebouwd inzake het onteigeningsrecht en zullen dan ook vanuit praktisch oogpunt het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 in al haar aspecten benaderen en toelichten. Daarbij wordt niet alleen de bestuursrechtelijke fase overlopen maar zal tevens de gerechtelijke fase van de onteigeningsprocedure worden bekeken, en komt het recht van wederoverdracht uitgebreid aan bod. Waar mogelijk zal ook verwezen worden naar de relevante rechtspraak die ondertussen reeds werd uitgesproken. 

Meer info en inschrijvingen via deze link

Détails du séminaire

Aanvang/einde

28.03.2024 09:00 – 28.03.2024 12:30

Locatie

De Punt, Gentbrugge