Expertises Secteurs

Share

29.01.2024

Recente ontwikkelingen in het Europees, federaal en gewestelijke milieurecht

Op 29 januari 2024 organiseert het Sustainability College Bruges (SCB) & de Leuvense Vereniging voor Milieujuristen (LeuVeM) de studiedag “Recente ontwikkelingen in het Europees, federaal en gewestelijk milieurecht“.

Verschillende academici, advocaten, ambtenaren, bedrijfsjuristen en consultants zullen hun licht laten schijnen op de belangrijkste Europese, federale en gewestelijke ontwikkelingen in het milieurecht. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan nieuwe (ontwerp)regelgeving inzake green claims, corporate sustainability due diligence, natuurherstel, koolstoftaksen, marien milieu, milieu-effectrapportage, omgevingsvergunning, stikstof en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Collega mr. Joris Geens zal tijdens deze opleiding het voorontwerp van het decreet inzake wijzigingen aan het Omgevingsvergunnings-decreet voor zijn rekening nemen.    

Klik hier voor meer informatie en schrijf u in via onderstaande link.

Détails du séminaire

Aanvang/einde

29.01.2024 09:00 – 29.01.2024 06:00

Locatie

Provinciehuis: Provincieplein 1, Leuven